• Flyer met locaties kunstroute

  Bekijk hier het overzicht van de deelnemrs aan de kunstroute van BeeKk 2023. Met de locaties en deelnemende kunstenaars van diverse disciplines.

  Download PDF
  https://www.kunstkringbeekk.nl/index.php
 • De vierklank

  Artikel en aankondiging van de schilderijen van stadsleven, naar aanleiding van "het tweede straatje" van Vermeer. De nieuwe Camphuijsen als reactie op het programma de nieuwe Vermeer.

  Download PDF
  https://www.vierklank.nl/
 • Magazine Woonzorgcentrum d'Amandelboom

  Bij de expositie in woonzorgcentrum de Amandelboom is een publicatie verschenen, na een interview met één van de redacteuren. Ik dank hen voor de lovende woorden.

  Download PDF
  https://www.camphuijsen-art.nl/expositie/391450236.html
 • Bitlsche courant

  2 juli 2017 Rita in kunstwerk van de week Leuk was dat Anneke Iseger, een stukje wilde schrijven over de wekelijkse actie in exto, "Kunstwerk van de week". Het heeft mijn werk als beeldend kunstenaar in de Bilt, even op een leuke manier in het zonnetje gezet.

  Download PDF
  https://drive.google.com/file/d/0B_qJgxZKDd_VeHF3eFJNd0FYZTA/view?usp=sharing
 • Copyright schendingen online

  In de Biltsche courant is een artikel verschenen over mijn ontdekkingen op het internet wat betreft het copieren en verspreiden van mijn schilderijen, zonder bronvermelding. Het trok de aandacht van de interviewster Anneke Iseger. Zie bijvoorbeeld wat een buddische gemeenschap voor misbruik van mijn schilderij maakten. Het lukte niet het te laten verwijderen.

  Download PDF
  blog.sina.com.cn/s/blog_69e6d8f10101hgwx.html
 • Tussen ruimte

  In december zal naar verwachting het schilderij 'Hoop' geplaatst zijn bij het artikel 'Op zoek naar een bestaan' in het komende nummer van TussenRuimte (tijdschrift voor interculturele theologie) dat over Crisis - religie en recessie gaat.


  www.tussenruimte.com/
 • De vierklank

  Een wervend artikel om mijn schilderijen te gaan bekijken tijdens een actuele expositie in de expositie ruimte van de kunstkring in de Bilt 30-11-2011 Schilderijen van de Biltse kunstenares Rita Camphuijsen zijn binnenkort te bezichtigen in de galerie van Kunstenaarsvereniging BeeKk in de bilbliotheek in de Kwinkelier in Bilthoven. Van 24 november 2011 tot 9 januari 2012 exposeert zij een aantal van haar werken onder de noemer "Gedreven".

  Download PDF
 • De stem van de Nederlandse vrouw

  De in Vrouwenpodium samenwerkende organisaties wachten niet tot Prinsesjesdag 2012 om weer van zich te laten horen. Ze zullen contact onderhouden met de politici opdat deze de aandacht voor vrouwenthema’s structureel op de agenda houden. NVR > VROUWENPODIUM 2010-2020 > Inburgering Het is positief dat vrouwen relatief vaak aan de inburgering deelnemen, we moeten voorkomen dat zij door de wijziging in de Wet Inburgering afhankelijk worden van de beurs van hun man. Uit het evaluatierapport inburgering blijkt dat ongeveer 61 procent van de inburgeraars die tot en met 2009 inburgeringsexamen deden, vrouw is. Het huidige kabinet wil dat inburgeraars straks zelf geheel verantwoordelijk zijn voor hun inburgering en de financiering ervan. Vrouwelijke inburgeraars beschikken minder vaak over een eigen inkomen, waardoor zij snel in een situatie terecht komen waarin zij afhankelijk worden van hun man om een inburgeringscursus te bekostigen. Dit vormt een bedreiging voor de zelfstandige positie en emancipatie van migrantenvrouwen en komt niet overeen met het uitgangspunt van dit kabinet wat betreft het recht op zelfbeschikking en volwaardige participatie. Dit onderwerp verdient politieke aandacht omdat we willen voorkomen dat vrouwelijke inburgeraars voor hun inburgering afhankelijk worden van hun partner. Wij vragen de overheid om aandacht te besteden aan de volgende punten: - Goede informatievoorziening; inburgeraars moeten beschikken over toegankelijke informatie over de verschillende mogelijkheden tot het volgen van een inburgeringscursus wat betreft kosten, kwaliteit en locatie. - Het stimuleren van de mogelijkheid voor inburgeraars met schoolgaande kinderen de om een inburgeringscursus op de school van de kinderen te volgen. - Het stimuleren van duale trajecten waarbij werken en inburgeren / leren van de Nederlandse taal wordt gecombineerd.


  www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=1753
 • SOZHAKKI-Stichting Inspraak orgaan Nederland

  Kadınların sorunları ve dilekleri sanat eserleri ile parlamenterlere sunuldu! K reş, evde bakım, uyum kursları, sürdürülebilirlik, iş pazarına katılım, yoksullukla mücadele ve aile içi şiddet konularında kadınların sorunları ve dilekleri sanat eserleri eşliğinde parlamenterlere sunuldu. Den Haag’daki Parlamento binası önündeki sunum etkinliği, FNV İşçi Konfederasyonu, LOM Ülkesel Azınlıklar Danışma Kurulu ve Hollanda Kadınlar Konseyi tarafından oluşturulan "Kadınlar Platformu 2010-2020" çalışma grubu tarafından düzenlendi

  Download PDF
  http://www.iot.nl/sozhakki/sozhakki118.pdf
 • Brochure Prinsesjesdag 2 September

  Op de 2e dinsdag in september is het Prinsesjesdag. Daarmee ontstaat een traditie om ieder jaar aandacht te vragen voor de gevolgen van de kabinetsplannen voor vrouwen. Er worden zeven kunstwerken aangeboden aan zeven Kamer- leden van verschillende fracties. De kunstwerken symboliseren allemaal een politiek onderwerp: kinderopvang, thuiszorg, inburgering, duurzaamheid, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en huiselijk geweld. Door het in ontvangst nemen van het kunstwerk beloven de zeven Kamerleden dat ze zich het komende jaar extra voor een van deze onderwerpen gaan inzetten.

  Download PDF
  www.fnv.nl/publiek/nieuwsberichten/Aandachtvoorvrouwenopprinsjesdag/
 • De Biltsche courant

  De Maan gaat de wereld rond 11-02-2015 Door Anneke Iseger Naar aanleiding van "het kunstwerk van de week" waarin het schilderij aandacht en herkenning de meeste stemmen kreeg tentijde het thema vader, werd ik benaderd door een journaliste, die om een interview vroeg. Zie hier de publikatie.

  Download PDF
  d2w1s6o7rqhcfl.cloudfront.net/5938-mediapdf-174810206.pdf
 • De vierklank

  een interview van Lilian van Dijk over de activiteiten van Rita Camphuijsen in haar werk als kunstenares en de opzet van de cursus 'Kom uit de verf' en de nieuwe ruimte in Ambacht Ateliers te de Bilt

  Download PDF
  www.ambachtateliers.nl
 • De Biltsche Courant

  Artikel over de opening in Galerie 'gewoon mooi' met schilderijen naar aanleiding van weeskinderen in Swaziland e.a.

  Download PDF
  www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/BBC/20100728/BBC_BBC-1-01_100728_2.pdf
 • dé Weekkrant Biltse en Bilthovense Courant 03 oktober 2007

  ’Ik loop over van de ideeën, het borrelt en bruist in mij!’’ DOOR ANNEKE ISEGER DE BILT – Als kind was Rita Camphuijsen altijd aan het tekenen en schilderen. Op de middelbare school moest ze kiezen: naar de kunstacademie of wat anders. Ze koos voor de sociaal-pedagogische academie, omdat ze de creativiteit in anderen wilde stimuleren. Momenteel begeleidt ze mensen met psycho-sociale problemen. Helemáál stoppen met creatieve uitingen deed ze niet. Lees verder: http://home.kpn.nl/camphuijsen_art/Exposities/Nieuws/De%20krant.htm


  home.kpn.nl/camphuijsen_art/Exposities/Nieuws/De%20krant.htm