Op dit moment ben ik ook begonnen aan een serie over vluchtelingen. Als voorbeeld vluchtelingen uit Angola.

Het is een onderwerp dat ik tegen kom in mijn werk als ik mensen help die in problemen zijn geraakt. Maar het is ook een onderwerp van iederéén. Want in ons land leven vluchtelingen, bij jullie op de hoek of uit beeld achter de tralies in een asielzoekercentrum. 

Vluchtelingen zijn in mijn ogen mensen als u en ik. Maar mensen die beland zijn geraakt in ellendige omstandigheden. En die zich genoodzaakt zagen om hun thuisland te ontvluchten. Velen hebben er nog meer ellende voor moeten doorstaan, voor ze bijvoorbeeld in nederland kwamen waar ze hopen op een beter bestaan. En ik geloof dat het nooit hun thuisland kan vevangen. Wat kwaad sprekende mensen ook zeggen. Mensen die op zoek zijn naar een beter bestaan. Mensen die willen profiteren van onze luxe.

Mijn schilderijen vertellen een verhaal zoals ik het zie.

Door wanhoop gedreven verlaten velen hun veilige thuishaven. Hun eigen haard en clan, hun dorp of stad. De achtergronden zijn niet altijd helder. maar voor zo velen bijzonder traumatisch. Je gaat niet zómaar weg. Is het wanhoop dat hen drijft, en hoop dat overblijft? Ik denk het.

Het eerste schilderij gaat over de vlucht.

Het volgende zal verhalen over hoe het is om in den vreemde te komen. Er is dan verschil en een bij elkaar komen van culturen. 

Het laatste schilderij zal gaan over hoe ik het wensn te zien en wat ik al zie. Het samenleven. De kleurenrijkdom en verrijking in cultuur die kan ontstaan als mensen met elkaar gaan samen leven. Echt samen leven.

Hét is een geschilderd beeld waarik aan begonnen ben. Ik hoop op mijn beurt dat het lukt en dat het een mooi beeld wordt.

Link naar afbeeldingen van schilderijen geinspireerd door Afrika